วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
5 คน
เดือนนี้ :
171 คน
เดือนที่แล้ว :
178 คน
ปีนี้ :
171 คน
ปีที่แล้ว :
1,746 คน
ทั้งหมด :
13,506 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.224.117.125
qrcode : อบต.ตะแพน
6 กรกฏาคม 2549
 
 
    **** แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง    **** ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)    **** ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางไสหญ้าคา-ต้นไทร ตำบลตะแพน    **** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
 
 
 
 
 
  1zqjlj'"(){}<x>:/1zqjlj;9 [3 มิ.ย. 2564]
  1zqjlj'.. [3 มิ.ย. 2564]
  ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กองกำลั.. [28 ส.ค. 2562]
  รณ์สวนน้ำ เครื่องเล่นสวนน้ำ สวนน้ำเป่าลม บ้านน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ... ดาวเหนื.. [4 มิ.ย. 2562]
  เทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคราะห์ ตะแกรงระบายน้ำ อุปกรณ์ฟิตเนส อ... ดาวเหนื.. [4 มิ.ย. 2562]
  ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต. เทศบาล จุฑารัต.. [7 ส.ค. 2561]
  อบต.ชะอวด รับโอนย้ายจพง.จัดเก็บรายได้ ชะอวด [26 ม.ค. 2561]
 
 
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ตะแพน ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
เฉย ๆ
ควรปรับปรุง