ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ม.ค. 2565
2 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเก่า ม.2 ต.ตะแพน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 ธ.ค. 2564
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ธ.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ต.ตะแพนโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 พ.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 ต.ตะแพนโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 พ.ย. 2564
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ต.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ต.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางประวัติศาสตร์บ้านเขาแก้ว โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนตะแพนพิทยา - คลองเรือ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายห้วยไทร-ลำนาวา หมู่ที่ 7 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 ก.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน เรื่องยกเลิกประกาศ จัดจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารประชุม ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15