ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 ก.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ก.ค. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 เม.ย. 2564
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 เม.ย. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 ก.พ. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
04 ม.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภูเขาตำบลตะแพน ต่อเติมท่อเมนต์ส่งน้ำแบบภูเขา ม.2 และม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
23 พ.ย. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภูเขาตำบลตะแพน โดยการต่อเติมท่อเมนต์ส่งน้ำ แบบภูเขา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 พ.ย. 2563
9 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาตำบลตะแพน ม.2และม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 ต.ค. 2563
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14