ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเก่า ม.2 ต.ตะแพน
  รายละเอียด :

 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน