ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน  

เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน