ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางประวัติศาสตร์บ้านเขาแก้ว โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนตะแพนพิทยา - คลองเรือ หมู่ที่ 5
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางประวัติศาสตร์บ้านเขาแก้ว โดยก่อสร้างถนน      แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนตะแพนพิทยา - คลองเรือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,275 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,375 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน