ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน เรื่องยกเลิกประกาศ จัดจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารประชุม ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน เรื่อง ยกเลิกประกาศ จัดจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารประชุม ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน