ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางประวัติศาสตร์บ้านเขาแก้ว โดยก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนตะแพนพิทยา - คลองเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางประวัติศาสตร์บ้านเขาแก้ว โดยก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนตะแพนพิทยา-คลองเรือ หมู่ที 5 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน