ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางประวัติศาสตร์บ้านเขาแก้ว โดยก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนตะแพนพิทยา - คลองเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน