ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศขยายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส้่วนตำบลตะแพน

ขยายการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 112 คน