ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  จำนวน  1  อัตรา  คือ  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง )  ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2564  โทร.074-670018

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน