ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตะแพน เรื่อง การถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ตะแพน เรื่อง การถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม  2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน