ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภูเขาตำบลตะแพน โดยการต่อเติมท่อเมนต์ส่งน้ำ แบบภูเขา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภูเขาตำบลตะแพน โดยการต่อเติมท่อเมนต์ส่งน้ำ แบบภูเขาหมู่ที 2 และหมู่ที 8 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน