กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมงานยกช่อฟ้าวัดศรีสุคนธาวาส (หัสคุณ)
รายละเอียด :
    

ด้วยในวันพุธที่ 24 มีนาคม  2564 เวลา 14.00 น. นายสมโชค  เอกหิรัณยราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน พร้อมด้วยนายเติม  ทองดีเพ็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมงานยกช่อฟ้าวัดศรีสุคนธาวาส (หัสคุณ)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564    อ่าน 74 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**