ข่าว : ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางไสหญ้าคา-ต้นไทร ตำบลตะแพน

รายละเอียด  : ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางสายไสหญ้าคา-ต้นไทร ตำบลตะแพน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,142 เมตร หนา 0.05 เมตรผู้แจ้งข่าว : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ประกาศเมื่อ :